פרופיל החברה
53627דרוש/ה רואה/ת חשבון
תיאור המשרה:
למפעל מוביל בדרום דרוש/ה רואה/ת חשבון למשרדי החברה בבאר שבע
תיאור התפקיד:
-סיוע בעריכת הדוחות הכספיים של החברה בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.
-דיווח רבעוני וחודשי של נתונים כספיים ותפעוליים במערכת הדיווח.
-ניתוח המאזן ודוח תזרים המזומנים ובדיקת סבירות הוצאות.
-קשר עם רואי החשבון החיצוניים של החברה והכנת החומר לרואי החשבון.
-הכנת תקציב ותוכנית חומש- סיוע למחלקה הכלכלית בדיווח הנתונים במערכת הדיווח
-סיוע בעריכת דוחות המס.
-נושאים נוספים בתחום הדיווח והמיסוי במידת הצורך.
משרה זו אוישה, ואין אפשרות לשלוח קורות חיים נוספים להתמודדות על משרה זו.