פרופיל החברה
51112ממונה/ת בטיחות ואיכות סביבה
תיאור המשרה:
דרוש/ה ממונה/ת בטיחות ואיכות סביבה למפעל מוביל באזור רחובות
בקרה על בטיחות מתקנים ותהליכים
הדרכות עובדים וקבלנים
אחריות על נושא איכות הסביבה במפעל.
משרה זו אוישה, ואין אפשרות לשלוח קורות חיים נוספים להתמודדות על משרה זו.