פרופיל החברה
50073Full-Stack Web senior developer
תיאור המשרה:
A software company located in Yizrael valley area is looking for a Full-Stack Web senior developer to join the QA automation team.
משרה זו אוישה, ואין אפשרות לשלוח קורות חיים נוספים להתמודדות על משרה זו.